Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych lądów,
lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób
/Marcel Proust/

Doświadczenie zawodowe

Moje osobiste doświadczenie wyniesione z pracy na różnych stanowiska, stanowiące moją bazę do działań doradczych, szkoleniowych i coachingowych:

  • Odlewnia Żeliwa FSM w Skoczowie (technolog)
  • Zakłady Mechaniczne ZREMB w Krakowie (technolog)
  • ABB Zamech (zarządzanie zakupami, zarządzanie projektami inwestycyjnymi i sprzedażą na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, realizacja projektów z zakresu re-engineeringu procesów oraz szkolenia wewnętrzne pracowników; wiele funkcji i stanowisk, m. in. funkcja Dyrektora ds. Rozwoju i Marketingu w Obszarze Biznesu Urządzenia Ochrony Środowiska)
  • ABB Centrum IT (zarządzanie sprzedażą, funkcja Dyrektor ds. Współpracy z Klientami Strategicznymi Obszaru Dystrybucji Aparatury Niskonapięciowej)
  • Ogólnopolska spółka z o.o. działająca na krajowym rynku dystrybucji komponentów branży elektrotechnicznej (Prezes Zarządu)
  • Psychiatryczny szpital wojewódzki (Dyrektor ds. Ekonomiczno-administracyjnych)
  • Fundacja Pomocy Osobom Chorującym Psychicznie (członek zarządu)
  • Legrand Polska (Dyrektor Dystrybucji)
  • Alstom Power Polska (manager działu realizacji projektów inwestycyjnych)
  • Aktualnie General Electric Power Polska (manager pionu inżynieringu w segmencie urządzeń ochrony środowiska i równoczesnie manager Electrostatic Precipitators Service Task Force Europe)