Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych lądów,
lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób
/Marcel Proust/

Szkolenia

W przeciwieństwie do popularnych szkoleń otwartych, gromadzących na sali szkoleniowej osoby z różnych branż, często różniących się specyfiką pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym oraz wymagań w zakresie budowania relacji z podwładnymi i przełożonymi, koncentrujemy się na dedykowanych, "szytych na miarę" warsztatach szkoleniowych.

W oparciu o szczegółową analizę potrzeb przygotowujemy i realizujemy dedykowane pracownikom jednej firmy warsztaty rozwijające kompetencje m.in.:

  • efektywność osobista (komunikacja interpersonalna i międzyzespołowa, zarządzanie celami, asertywność, zarządzanie stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, rozwiązywanie i twórcze wykorzstanie konfliktów)
  • zarządzanie i przywództwo/ leadership (ocena kompetencji członków zespołu, pozafinansowe motywowanie, delegowanie, trudne rozowy z podwładnymi i przełożonymi, rozwiązywanie konfliktów)
  • budowanie relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym (efektywne prezentacje i wystąpienia publiczne, budowanie sprzedaży i pozycji na rynku, obsługa reklamacji)
  • negocjacje (sprzedażowe, zakupowe)
  • zarządzanie projektami i poprzez projekty
  • analiza strategiczna i budowanie/przebudowa strategii (wizja i misja, SWOT, strategia -> taktyka -> projekty, BSC)

Do budowania programów dedykowanych warsztatów szkoleniowych możemy wykorzystać narzędzia analizy 360 stopni - jestem certyfikowanym konsultantem ADVISIO w zakresie analizy i budowania systemów kompetencyjnych oraz analiz strategicznych http://advisio.pro